Победник на „Скопски автобуски хакатон“ е тимот на LOYAL GREEN составен од софтверските инженери Igor Zavojcevski, Goce Bogoevski, Igor Georgioski Nikola Brdaroski. Нивното решение е cloud-based платформа со која се зголемува задоволството од користењето на јавниот градски превоз и се овозможува користење на Social Car. Платформата обезбедува real-time преглед на состојбата во автобусите, како од страна на патникот, така и од страна на превозникот, а дополнително вклучува и преглед на достапните Social Car возила. Вклучена е Loyalty програма, со цел да се поттикнат корисниците да ја користат платформата, а воедно да имаат бенефит од користење на самата платформа, и тоа бесплатни/поефтини карти за автобуси, бесплатни/поефтини карти за жичарата на Водно, како и бесплатни/поефтини карти за културно-уметнички настани во Скопје.Град Скопје Официјален профил JSP Skopje (ЈСП Скопје) Министерство за образование и наука Факултет за информатички и комуникациски технологии 'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип) Технички Факултет - Битола SEEU TechPark UNDP MK

Posted by Фонд за иновации и технолошки развој on Среда, 14 декември 2016